Bimbingan Ibadah

This category contains 11 posts

Ibadah : [Kaset 10] Sifatush Sholat Nabi


Bismillah…

Sifathus Shalat Nabi

Berikut kami sampaikan Kajian Bimbingan Ibadah yang membahas Sifat Sholat Nabi dari ringkasan kumpulan kitab karya Syaikh Abdul Aziz bin Baz -rahimahullah-, Syaikh Muhammad bin sholeh Al ‘Utsaimin -rahimahullah-, Al Imam Al Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab -rahimahullah- yang dibawakan oleh Al Ustadz Ja’far Umar Thalib حفظه الله pada tahun 2002 M / 1423 H .

Silahkan di simak dan di download di sini :

Mirror  :  Continue reading

Ibadah : [Kaset 09] Sifatush Sholat Nabi


Bismillah…

Sifathus Shalat Nabi

Berikut kami sampaikan Kajian Bimbingan Ibadah yang membahas Sifat Sholat Nabi dari ringkasan kumpulan kitab karya Syaikh Abdul Aziz bin Baz -rahimahullah-, Syaikh Muhammad bin sholeh Al ‘Utsaimin -rahimahullah-, Al Imam Al Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab -rahimahullah- yang dibawakan oleh Al Ustadz Ja’far Umar Thalib حفظه الله pada tahun 2002 M / 1423 H .

Silahkan di simak dan di download di sini :

Mirror  :  Continue reading

Ibadah : [Kaset 08] Sifatush Sholat Nabi


Bismillah…

Sifathus Shalat Nabi

Berikut kami sampaikan Kajian Bimbingan Ibadah yang membahas Sifat Sholat Nabi dari ringkasan kumpulan kitab karya Syaikh Abdul Aziz bin Baz -rahimahullah-, Syaikh Muhammad bin sholeh Al ‘Utsaimin -rahimahullah-, Al Imam Al Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab -rahimahullah- yang dibawakan oleh Al Ustadz Ja’far Umar Thalib حفظه الله pada tahun 2002 M / 1423 H .

Silahkan di simak dan di download di sini :

Mirror  :  Continue reading

Ibadah : [Kaset 07] Sifatush Sholat Nabi


Bismillah…

Sifathus Shalat Nabi

Berikut kami sampaikan Kajian Bimbingan Ibadah yang membahas Sifat Sholat Nabi dari ringkasan kumpulan kitab karya Syaikh Abdul Aziz bin Baz -rahimahullah-, Syaikh Muhammad bin sholeh Al ‘Utsaimin -rahimahullah-, Al Imam Al Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab -rahimahullah- yang dibawakan oleh Al Ustadz Ja’far Umar Thalib حفظه الله pada tahun 2002 M / 1423 H .

Silahkan di simak dan di download di sini :

Mirror  :  Continue reading

Ibadah : [Kaset 06] Sifatush Sholat Nabi


Bismillah…

Sifathus Shalat Nabi

Berikut kami sampaikan Kajian Bimbingan Ibadah yang membahas Sifat Sholat Nabi dari ringkasan kumpulan kitab karya Syaikh Abdul Aziz bin Baz -rahimahullah-, Syaikh Muhammad bin sholeh Al ‘Utsaimin -rahimahullah-, Al Imam Al Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab -rahimahullah- yang dibawakan oleh Al Ustadz Ja’far Umar Thalib حفظه الله pada tahun 2001 M / 1422 H .

Silahkan di simak dan di download di sini :

Mirror  :  Continue reading

Ibadah : [Kaset 05] Sifatush Sholat Nabi


Bismillah…

Sifathus Shalat Nabi

Berikut kami sampaikan Kajian Bimbingan Ibadah yang membahas Sifat Sholat Nabi dari ringkasan kumpulan kitab karya Syaikh Abdul Aziz bin Baz -rahimahullah-, Syaikh Muhammad bin sholeh Al ‘Utsaimin -rahimahullah-, Al Imam Al Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab -rahimahullah- yang dibawakan oleh Al Ustadz Ja’far Umar Thalib حفظه الله pada tahun 2001 M / 1422 H .

Silahkan di simak dan di download di sini :

Mirror  :  Continue reading

Ibadah : Cara Mandi Junub yang Benar


Bismillah… 

mandi_junub

CARA MANDI JUNUB YANG BENAR

Mandi junub itu ialah mandi yang diwajibkan oleh agama Islam atas orang-orang mukalaf[1] dari kalangan pria maupun wanita untuk membersihkan diri dari hadats besar. Menurut aturan syari’at Islamiyyah, mandi junub itu dinamakan mandi wajib dengan mengalirkan air ke seluruh bagian tubuh[2]. Mandi junub ini adalah termasuk dari perkara syarat sahnya shalat kita, sehingga bila kita tidak mengerjakannya dengan cara yang benar maka mandi junub kita itu tidak dianggap sah sehingga kita masih belum lepas dari hadats besar. Akibatnya shalat kita dianggap tidak sah bila kita menunaikannya dalam keadaan belum bersih dari hadats besar dan kecil. Sedangkan mandi junub yang benar itu ialah mandi junub yang dilakukan dengan mengamalkan cara-cara mandi junub yang diajarkan oleh Nabi Muhammad shallallahu ‘alayhi wa alihi wasallamContinue reading

Ibadah : [Kaset 04] Sifatush Sholat Nabi


Bismillah…

Sifathus Shalat Nabi

Berikut kami sampaikan Kajian Bimbingan Ibadah yang membahas Sifat Sholat Nabi dari ringkasan kumpulan kitab karya Syaikh Abdul Aziz bin Baz -rahimahullah-, Syaikh Muhammad bin sholeh Al ‘Utsaimin -rahimahullah-, Al Imam Al Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab -rahimahullah- yang dibawakan oleh Al Ustadz Ja’far Umar Thalib حفظه الله pada tahun 2001 M / 1422 H .

Silahkan di simak dan di download di sini :

Mirror  :  Continue reading

Ibadah : [Kaset 03] Sifatush Sholat Nabi


Bismillah…

Sifathus Shalat Nabi

Berikut kami sampaikan Kajian Bimbingan Ibadah yang membahas Sifat Sholat Nabi dari ringkasan kumpulan kitab karya Syaikh Abdul Aziz bin Baz -rahimahullah-, Syaikh Muhammad bin sholeh Al ‘Utsaimin -rahimahullah-, Al Imam Al Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab -rahimahullah- yang dibawakan oleh Al Ustadz Ja’far Umar Thalib حفظه الله pada tahun 2001 M / 1422 H .

Silahkan di simak dan di download di sini :

Mirror  :  Continue reading

"Dipersilahkan bagi Ikhwahfillah sekalian bila ingin menuliskan sepatah atau dua patah komentar, tentunya komentar-komentar yang berakhlak mulia dan yang mempunyai kandungan pahala dari Allah -Subhanahu wa Ta'ala- dan diperbolehkan menyebarkan seluruh isi blog ini dengan syarat untuk kepentingan dakwah Islam dan BUKAN untuk tujuan komersil , serta tidak harus menyertakan URL sumbernya. Jazakumullahu khairan. Barakallohufikum,.."

Twitter

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 4,318 other followers

Mutiara Salaf

Yahya bin ‘Ammar rahimahullah pernah berkata, “Ilmu itu ada lima (jenis), yaitu: (1) ilmu yang menjadi ruh (kehidupan) bagi agama, yaitu ilmu tauhid; (2) ilmu yang merupakan santapan agama, yaitu ilmu yang mempelajari tentang makna-makna Al-Qur’an dan hadits; (3) ilmu yang menjadi obat (penyembuh) bagi agama, yaitu ilmu fatwa. Ketika seseorang tertimpa sebuah musibah maka ia membutuhkan orang yang mampu menyembuhkannya dari musibah tersebut, sebagaimana pernah dikatakan oleh Ibnu Mas’ud radhiyallahu’anhu. (4) ilmu yang menjadi penyakit dalam agama, yaitu ilmu kalam dan bid’ah, dan (5) ilmu yang merupakan kebinasaan bagi agama, yaitu ilmu sihir dan yang semisalnya.” [Lihat Majmu’ Fatawa (X/145-146), Siyar A’lamin Nubala’ (XVII/482)]

Mutiara Salaf

Mu’aadz bin Jabal radhiyallahu ‘anhu berkata : “Wajib atas kalian menuntut ilmu agama ini, karena mengajarkannya adalah amalan yang baik, mempelajarinya adalah ibadah, mengingatnya kembali adalah tasbih, mengadakan penelitian tentangnya adalah jihad, mengajarkannya kepada orang yang tidak mengerti adalah shadaqah, dan mengerahkan segala kesungguhan terhadap ilmu ini dengan mengambilnya dari para ulama merupakan amalan yang mendekatkan diri kepada Allah.”
Dengan demikian orang yang mengadakan penelitian tentang ilmu agama ini adalah mujahid fi sabilillah.” [Majmu’ Fatawa jilid 4/109]