Syaikh Al-Albani -rahimahullah-

This category contains 3 posts

Terjemahan Fatwa Syaikh Al-Albani -Rahimahullah- Tentang Udzur bil Jahl


TERJEMAH FATWA SYAIKH MUHAMMAD NASHIRUDIN AL ALBANI -RAHIMAHULLAH- TENTANG UDZUR BIL JAHL

faidah kajian kitab salaf

“Hubungan Telepon dengan Syeikh Al Albani”

Telah menghubungi per telpon Syeikh Al Albani rahimahullah, seorang masyayekh sufiyyin di Yordania dua puluh tahun yang lalu ketika beliau pertama kali sampai di kota Amman Yordania, syeikh sufi tersebut mengatakan kepadanya : “Wahai Syeikh Nasir, orang asing harus menjaga sopan santun”. Maka berkata Syeikh Al Albani rahimahullah: “Apa ini fanatisme kedaerahan yang ada pada dirimu ya Syeikh Fulan ?!”

Berkata Syeikh Sufi : “Karena engkau dan muri d-muridmu mengkafirkan Muslimin”. Maka Syeikh Al Albani rahimahullah menyatakan kepadanya: “Apa benar kami yang mengkafirkan Muslimin ?! Syeikh Sufi menjawab : “Ya”.

Maka berkata Syeikh Al Albani kepadanya : “Aku mau tanya kepadamu satu pertanyaan”. Syeikh Sufi menyatakan : “Silakan tanya”. Berkata Syeikh Al Albani rahimahullah : “Apa yang kau katakan tentang seorang pria yang berdiri di hadapan kuburan sembari dia menyatakan niatnya dengan suara yang keras : ‘Aku berniat untuk shalat dua rakaat untuk yang dikubur di sini’ ?!”

Maka berkatalah Syeikh Sufi itu : “Orang yang demikian ini adalah kafir musyrik”. Maka Syeikh Al Albani rahimahullah menyatakan kepadanya : “Kami tidak mengatakan dia itu kafir musyrik ! Kami menyatakan : ‘Dia itu bodoh dan kami akan mengajarinya’. Kalau begitu, siapakah yang mengkafirkan orang ya syeikh fulan ?! Kami atau anda ?!”

Maka dengan dialog ini syeikh sufi itu minta maaf kepada Syeikh Al Albani rahimahullah tentang apa yang pernah dia lakukan kepadanya dan dia pun datang mengunjungi Syeikh di rumahnya dan mohon maaf kepadanya dan mencium tangan beliau. Dan ini maknanya bahwa Syeikh Al Albani berpandangan bahwa shalat untuk orang yang telah dikubur itu adalah kafir dan mengeluarkan pelakunya dari Islam, akan tetapi tidak dikafirkan serta merta pelakunya sehingga ditegakkan padanya hujjah.

Cuplikan dari sikap-sikap yang tidak disiarkan dari peri hidup Al Imam Al Muhaddits Muhammad Nasiruddin Al Albani rahimahullah (1420 H – 1333).

Tambahan dari Penerjemah :

Bandingkan jawaban syaikh Al Albani dengan jawaban Ahmad Syamlan yang menyatakan bahwa tidak ada udzur kebodohan bagi seorang Muslim yang terjatuh dalam syirik akbar, yakni Muslim yang terjatuh dalam syirik akbar tersebut dihukumi kafir tanpa iqomatul hujjah terlebih dahulu.

Allah Ta’ala berfirman :

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولا – ١٥

“Dan Kami tidakl ah menyiksa satu qaum sehingga kami mengutus seorang Rasul pada kaum itu”. (QS. Al Isra’ : 15)

Berdalil dengan ayat ini para Ulama’ memahami bahwa tidak bisa dihukumi kafir seorang Muslim yang melakukan kekafiran, kecuali setelah ditegakkan padanya hujjah. Jadi pendapat Ahmad Syamlan itu marjuh (lemah) karena tidak mencocoki dalil dan pendapat Al Albani itu rajih (lebih kuat) karena mencocoki dalil.Wallahu a’lam

Penerjemah : Al Ustadz Ja’far Umar Thalib hafizhahullah

E-Books : Panduan Ibadah Haji dan Umroh Sesuai Sunnah Nabi


Bismillah…

Artikel Islami

Petunjuk Bagi Jamaah Haji dan Umrah (Panduan Ibadah Haji dan Umroh Sesuai Sunnah Nabi)

Berikut ini kami hadirkan ebook gratis dengan judul Petunjuk  Bagi Jamaah Haji dan Umrahyang ditulis oleh Syaikh Thalal bin AHmad Al-Aqil. Buku ini menjelaskan tentang tuntunan haji dan umrah sesuai al-Quran dan as-Sunnah, mulai dari tempat-tempat untuk berihram,sifat haji dan umrah, hari tarwiyah, hari arafah, penjelasan tentang muzdalifah, hari berkurban, hari tasyrik, hukum-hukum seputar mukminat yang berhaji atau umrah, serta berbagai fatwa ulama seputar maslah haji dan umrah. Semoga bermanfaat dan silakan download pada link berikut:

Download : Buku Petunjuk Bagi Jama’ah haji dan Umrah

Semoga Bermanfaat…

Nasehat : Kitab Fiqhus Sunnah Karya Sayyid Saabiq


ما رأيكم في كتاب فقه السنة للسيد سابق

Bagaimana pendapat Anda tentang kitab Fiqhus Sunnah karya Sayyid Saabiq?

هذا الكتاب بالنسبة لطلبة العلم للمبتدئين في الفقه كتاب جيد ﻻنه يفتح لهم طريقة التفقه على المنهج الذي كان عليه سلفنا الصالح من اتباع الكتاب والسنة وعدم التقييد بمذهب معين

As-Syaikh Al-Albani rahimahullah menjawab, “Kitab ini bagus bagi para penuntut ilmu yang baru mulai mempelajari fiqih, karena dapat membuka jalan bagi mereka untuk memahami manhaj atau metode yang ditempuh oleh para pendahulu kita yang Shalih, yaitu dengan mengikuti Al-Kitab dan As-Sunnah dan tidak terikat dengan madzhab tertentu.

ولكن في هذا الكتاب نقص لعل المؤلف يتداركه فيما بعد من ناحيتين اﻻولى: ان كثيرا من المسائل التى تعرض لذكر الخلاف فيها لم يفصح عن وجه الصواب فيما اختلف فيه الناس الثنية ان كثيرا من احاديث هذا الكتاب لم يحقق القول فيها تصحيحا او تضعيفا

Akan tetapi kitab ini memiliki kekurangan dari dua sisi, semoga penulis berkenan menelitinya kembali.

Pertama, banyak dari masalah-masalah yang ia sebutkan bahwa Ulama berbeda pendapat tentangnya namun ia tidak jelaskan mana pendapat yang benar dari perbedaan pendapat tersebut.

Kedua, banyak hadits-hadits yang dimuat dalam kitab ini belum ditahqiq (telaah) tentang keabsahannya antara shahih dan dha’if.

وقد علقت على اجزائه الثلاثة الاولى في تمام المنة في التعليق على ققه السنة

Dan saya telah memberikan ta’liq (catatan) terhadap tiga juz pertama dari kitab beliau ini dalam kitab saya yang berjudul Tamaamul Minnah fit Ta’liiq ‘ala Fiqhis Sunnah.”

Fataawa Al-Madiinah 110
Alih Bahasa: Fikri Abul Hasan

Sumber : http://madrasahjihad.wordpress.com/2012/01/11/kitab-fiqhus-sunnah-karya-sayyid-saabiq/

"Dipersilahkan bagi Ikhwahfillah sekalian bila ingin menuliskan sepatah atau dua patah komentar, tentunya komentar-komentar yang berakhlak mulia dan yang mempunyai kandungan pahala dari Allah -Subhanahu wa Ta'ala- dan diperbolehkan menyebarkan seluruh isi blog ini dengan syarat untuk kepentingan dakwah Islam dan BUKAN untuk tujuan komersil , serta tidak harus menyertakan URL sumbernya. Jazakumullahu khairan. Barakallohufikum,.."

Twitter

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 4,201 other followers

Mutiara Salaf

Yahya bin ‘Ammar rahimahullah pernah berkata, “Ilmu itu ada lima (jenis), yaitu: (1) ilmu yang menjadi ruh (kehidupan) bagi agama, yaitu ilmu tauhid; (2) ilmu yang merupakan santapan agama, yaitu ilmu yang mempelajari tentang makna-makna Al-Qur’an dan hadits; (3) ilmu yang menjadi obat (penyembuh) bagi agama, yaitu ilmu fatwa. Ketika seseorang tertimpa sebuah musibah maka ia membutuhkan orang yang mampu menyembuhkannya dari musibah tersebut, sebagaimana pernah dikatakan oleh Ibnu Mas’ud radhiyallahu’anhu. (4) ilmu yang menjadi penyakit dalam agama, yaitu ilmu kalam dan bid’ah, dan (5) ilmu yang merupakan kebinasaan bagi agama, yaitu ilmu sihir dan yang semisalnya.” [Lihat Majmu’ Fatawa (X/145-146), Siyar A’lamin Nubala’ (XVII/482)]

Mutiara Salaf

Mu’aadz bin Jabal radhiyallahu ‘anhu berkata : “Wajib atas kalian menuntut ilmu agama ini, karena mengajarkannya adalah amalan yang baik, mempelajarinya adalah ibadah, mengingatnya kembali adalah tasbih, mengadakan penelitian tentangnya adalah jihad, mengajarkannya kepada orang yang tidak mengerti adalah shadaqah, dan mengerahkan segala kesungguhan terhadap ilmu ini dengan mengambilnya dari para ulama merupakan amalan yang mendekatkan diri kepada Allah.”
Dengan demikian orang yang mengadakan penelitian tentang ilmu agama ini adalah mujahid fi sabilillah.” [Majmu’ Fatawa jilid 4/109]